نشست خبری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز دوشنبه-مورخ 1403/02/17 با حضور احسان ثقفی- رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و ابوذر جمشیدوند- مدیرکل دفتر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، معدنی و کشاورزی وزارت صمت  در دبیرخانه این تشکل  برگزار شد.