نشست بررسی طرح توسعه صادرات ماشین آلات و تجهیزات ایران روز چهارشنبه مورخ 1402/10/06 با حضور دبیر توسعه اقتصاد دانش بنیان ماشین سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی ،ریاست هیات مدیره و دبیر استصنا در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.