نشریه سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا)

سال سوم-شماره 7-پاییز 1402 با هدف انتشار توانمندی های اعضا،خدمات انجمن به اعضا خویش و همچنین بازتاب مقالات و گزارش در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی منتشر و در حوزه کارفرمایی توزیع  می گردد.

جهت مشاهده نسخه الکترونیکی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.

1–64 chap