✅نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی شرکت های دانش بنیان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری می باشد.