به گزارش خبرنگار استصنا،مهندس وحید بهمنی گفت: شرکت ایران اویل فیلد سوپلای با ۱۶ سال سابقه در صنعت نفت و گاز، تخصص اصلی این شرکت تعمیرات و تامین و ساخت تجهیزات دوار صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هست. که سابقه بسیار خوبی در این سالها داشته است، حدود ۱۰ سال هست که کاملا تعمیرات توربین را در کشور بومی سازی کردیم و نیازی نیست که این مسئله به خارجیها بسپاریم.

این عضو استصنا گفت: برنامه شرکت این است که ارائه خدمات را در کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه انجام گیرد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران ایل فیلد ساپلای، نیاز به حمایت شرکت های دولتی،حمایت وزارت نفت از شرکت های دانش بنیان است که بتوانیم این راه سخت را ادامه دهیم.