حضور ریاست محترم هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در مراسم روز ملی تشکل ها به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران