با توجه به درخواست تعدادی از اعضا محترم، زمان پذیره نویسی تا پایان وقت اداری روز شنبه (مورخ 1402/06/18) تمدید شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید

شرکت p