📍سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از بررسی طرح «رصد لحظه‌ای مقدار برداشت نفت‌خام و میعانات گازی» در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

🔹سجاد خلیلی، با انتشار مطلبی در حساب توئیتری خود نوشت:

🔹طرح «رصد لحظه‌ای میزان برداشت نفت‌خام و میعانات گازی» در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

منافع حاصل از اجرای طرح:
▪️۱. شفاف‌سازی تراز هیدروکربوری کشور؛
▪️۲. رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی؛
▪️۳. تشخیص و کنترل میزان هدررفتگی مواد نفتی؛
▪️۴. ایجاد بستر مناسب برای عقد قرارداهای فروش خوراک به مشتریان؛
▪️۵. تسهیل در پیاده‌سازی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.