عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد:

آثار اقتصادی داخلی و خارجی تاخیر در مذاکرات احیای برجام

جلال جانی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه تاخیر در مذاکرات برجام از جهات خارجی و داخلی تاثیرات قابل توجهی در پیشرفت و اقتصاد کشوردارد، گفت: در بعد خارجی با طولانی شدن فاصله زمانی از سرگیری مذاکرات، توافقات سخت تر انجام خواهد شد، با توجه به اینکه ماهیت همه مذاکرات برای توافق، مبادله امتیاز و گذشت بین طرفین است، قطعا تاخیر در ادامه مذاکرات ما را برای  گرفتن امتیاز در موضع ضعف قرار خواهد داد و همچنین به مخالفان سیاسی کشور که به دنبال تشدید بحران هستند، این فرصت را خواهد داد که با استفاده از زمان تاخیر، موانع بیشتری برای رسیدن به راه حل ایجاد کنند.

جانی ادامه داد: اما در بعد داخلی، ماه ها است که فعالان تولید در بخش خصوصی مترصد نتیجه مذاکرات وین هستند تا بتوانند در مورد توسعه فعالیت خود و سرمایه گذاری و یا بالعکس تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه گرچه سلطه پذیری مذموم است، ولی منازعه چهل ساله با کل جهان و عدم پذیرش روابط متقابل با سایر ملل از موانع مهم پیشرفت کشور است، تصریح کرد: روند رشد اقتصادی کشور، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کاهش مشارکت بخشی از پیامدهای این مهم است. همچنین صرف منابع عظیم  برای پافشاری در مواضع، موجب تضعیف قدرت اقتصادی کشور خواهد شد.

جلال جانی با خاطرنشان ساختن دیگر پیامدهای منفی در این مورد گفت: عدم امکان تامین نیازهای کشور از مبدا اصلی به دلیل ادامه تحریم ها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای شرکت های تولیدی جهت تامین مواد اولیه وارداتی، اضافه پرداختی بالغ بر ۱۲ تا ۱۸ درصد بابت نقل و انتقال، تبدیل ارز، کمیسیون واسطه ها و تهیه تنظیم مدارک و مستندات، لازم تحمیل می گردد، اظهار کرد: علاوه بر آن، ریسک های مربوط به کلاه برداری های خارج از کشور، مسدود شدن وجوه ارسالی و عدم امکان پیگیری حقوقی از اتفاقات شایعی است که دغدغه فعالان اقتصادی و تولید کنندگان است.

عضو انجمن استصنا ادامه داد: در نتیجه موقعیتی مناسب برای زالو صفتان سودجو و دلالان تحریم ایجاد خواهد شد. در خرید های دولتی که به دلیل تحریم، امکان اجرای قوانین ومقررات معاملات نیست و همچنین به دلیل نبود مدارک و مستندات، حسابرسی دقیق از خریدهای خارجی امکان پذیر نیست و بعضا موجب ایجاد زمینه فساد بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه گرچه مسئولان اقتصادی از زیان مالی حاصل از این وضعیت به خوبی واقفند، پیشنهاد می شود که توسط کارگروه مالی تشکل ها با همکاری متخصصان مالی و اقتصادی و … گزارشات جامع که  شامل برآورد ملموس  و قابل محاسبه با ذکر اعداد و ارقام می شود، از بار مالی ناشی از این وضعیت در حال تحریم تهیه و به وزرا گروه اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس  و تیم مذاکره کننده  وین ارائه گردد. این گزارش می تواند معیارمناسبی برای تصمیمات نمایندگان مذاکره کننده  باشد. همچنین این گزارش تا حد قابل توجهی راهنمای نمایندگان مجلس در زمان بررسی و تصویب لوایح مرتبط با روابط بین الملل در کمیسیون ها و صحن مجلس خواهد بود تا در مصوبات مربوطه، علاوه بر احساسات، مسائل و منافع اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود.

 

تهیه و تنظیم: م. اسماعیلی، خبرنگار استصنا