شرکت پارت سازی مشهد فعالیت خود را از سال 1365 آغاز کرده است و هم اکنون به عنوان تولید کننده پیچ و پارتهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو ایران در حال فعالیت می باشد. در این راستا خبرنگار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با حسن کاظمی رییس هیات مدیره اینشرکت مصاحبه ای داشته است که به تفصیل در زیر به آن اشاره میکینم.

 

بفرماییداز نظر جنابعالی نمایشگاه نفت چه تاثیراتی بر فعالیت تولید کنندگان داخلی می تواند داشته باشد؟
برنامه ما برای استفاده از این فرصتهای نمایشگاهی، به عنوان شرکت ما به دنبال توسعه بازار هستیم. توسعهای که بتواند برنامه تولید ما را به صورت پایدار تضمین کند و بتوانیم در سالهای آینده کالاهای با ارزش ارائه کنیم.


درباره هدف گذاریهای شرکت برای آینده توضیحاتی بفرمایید.
زمینهی تولید پیچ و پارتهای صنعتی بسیار گسترده هست. اما درمجموع قضیه، ما در حال حرکت در مسیر تولید محصولات دانش بنیان برای صنایعی مانند نیروگاه خورشیدی، صنایع نیروگاههای بادی، صنایع هوا و فضا، فعالیتهای تحقیقات بازار را انجام میدهیم تا نمونههای مرتبط را تولید کنیم. امیدواریم بتوانیم تجاری سازی کنیم و آن نقشی را که سالهای سال شرکتهایی مثل زیمنس آلمان برای تامین تجهیزات این نوع کالاها ایفا میکردند را ایفا کنیم.


موانع سد راه تولید شرکت از نظر شما چیست؟
یکی از موانع، مربوط به سیانت از بازار داخل است؛ که البته ما به کمک کمیسیونهای استصنا میتوانیم آن دسته از کالایی که امکان ساختشان را در داخل داریم در یک فضای رقابتی با شرکتهای خارجی نمایش دهیم و از طریق وزارت صمت و کمیسیونهای مربوطه از این بازار سیانت کنیم. دومین مورد این است که ما برای صادرات، مشکلات کمی نداریم. صادرات این کالاها، به غیر از محدودیتهایی که در خارج از کشور برای ما ایجاد شده، خود ما هم در ایران با این گونه محدودیت ها دست و پنجه نرم میکنیم. یکی از مهمترین این مشکلات، نرخ تخصیص ارز صادرات است. ارز نیمایی، یک ارز حمایت کننده از واردکنندههاست؛ به عبارتی، یک سوبسیدی است که دولت به واردکنندگان میدهد. در حالی که ما میدانیم نرخ ارز این رقم نیست و از طرفی، ضربهایست برای صادر کنندگان، کالایی که با نرخ تورم 40 الی 60 درصد در ایران تولید میشود را نمیتوان با این قیمت دلار صادر کرد زیرا قیمت ارز واقعی برای صادرات باید بیش از اینها باشد. تحلیلها و توجیهاتی که داریم را اعلام کرده ایم و حتی برای رهبری نامه زدهایم که میان قیمت ارز مبادلهای واردات و صادرات تمایز قائل شوندو در حاضر هم پنجاه درصد اختلاف دارد و باید برای حمایت از صادرات، ارزهای صادرات را مناسبتر بخرند تا توجیه داشته باشد.


هدف از حضور در نمایشگاه را بفرمایید .
پارت سازی مشهد، ظرفیتها و توانمندیهای خود را به بخش تقاضا ارائه میکند. اما از طرفی هدفمان این است که به مقامات، اتاق بازرگانی و کمیسیونهای مختلف، این پیام را برسانیم که اگر قرار است توسعه پایداری اتفاق بیفتد، باید یک سری موانع از سرراه ما برداشته شود. چرا ما باید کمتر از یک میلیارد دلار تاسیسات صادر کنیم در حالی که مدعی هستیم که در حال حاضر، ظرفیت پنج میلیارد دلار را داریم؟ چرا باید خدمات فنی و مهندسی ما در حالی که ظرفیت بیش از پانزده میلیارد دلار صادرات را دارد، کمتر از دومیلیارد دلار در سال 1402 صادرات داشته باشد؟ از این چراها بسیار زیاد است.


نقش استصنارا در پیشرفت شرکت های عضو چگونه می بینید؟
یک سری مسائل و مشکلات بنگاهی را، نمی توان حل کرد. قدر مسلم این است که این مسئله باید از طریق یک تشکل حل شده و ترویج داده شود و در محافل تصمیم گیری، مطرح شود. استصنا قاعدتا باید برای ایفای نقش خود، این کارها را انجام دهد. این که 960 شرکت آمدهاند و در قالب استصنا، مسائل شرکت خود را مطرح میکنند، خیلی خوب است. تمام اینها جمع شده و تبدیل به یک سری مطالبات و انتظارات میشود. از دولت میخواهیم که با اصلاح قوانین مقررات و آیین نامه ها به نفع سازندگان داخلی، کمک کند.