دکتر علیرضا بابازاده می گوید: بر این باوریم سازندگان تجهیزات داخل کشور قادر به تامین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت،گاز و پتروشیمی هستند

به گزارش روابط عمومی استصنا،دکتر علیرضا بابازاده، مدیرعامل گروه پتروه فرهنگ در خصوص تفاهم‌نامه همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و هلدینگ پتروفرهنگ گفت : این تفاهمنامه با محور استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای استصنا همسو با سیاست رشد تولید داخلی امضا شد.

بابازاده افزود: در حوزه پتروشیمی و صنعت نفت ظرفیت بسیار خوبی در ساخت داخل ایجاد شده است و بر این باوریم 90 درصد مورد نیاز این صنعت از سازندگان داخلی می تواند تامین شود.

مدیرعامل پتروفرهنگ در خصوص اقدامات هلدینگ پتروفرهنگ در خصوص افزایش تولید در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: بخشی از این موضوع به داخل هلدینگ و شرکتهای تولیدی مربوط است و بخشی خارج از عهده ی شرکتها می باشد به طوریکه در گروه پتروفرهنگ در سال گذشته روی بهروری کار زیادی صورت گرفت و توانستیم ظرفیت تولید را افزایش دهیم و از طرفی کاهش خوراک مصرفی داشتیم که کار شایسته و درخور توجه بود ولی در برخی مواقع عوامل بیرونی از جمله قطع گاز و امثالهم خارج از عهده تولید کننده است و این به وزارت نفت برمی گردد که بتواند خوراک مورد نیاز تولید را تامین نماید.