به گزارش خبرنگار استصنا، دکتر محمد اسماعیل کفایتی در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی با حضور در غرفه انجمن استصنا گفت: در سال گذشته بین پارک فناوری صنعت نفت و گاز و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امضا شد که در بخش صادرات با توجه به ظرفیت بالای کشورهایی نظیر روسیه ، عراق، سوریه، ونزوئلا و کشورهای آسیای میانه بازاریابی و صادرات صورت پذیرد.

وی افزود: طی جلسه ای با شرکت گاز داشتیم ، به گفته آنها شرکتهای داخلی بالغ شده اند و ظرفیت کار برای داخل کشور کم می باشد، لذا برای اینکه این ظرفیت و توان ساخت داخل حفظ شود به دنبال صادرات به سایر کشورها هستیم.

خوشبختانه با جلساتی که با استصنا داشتیم برنامه ریزی خوبی صورت گرفت تا شرایط برای شرکت های داخلی تسهیل شود و با رویکرد نوآوری و فن آوری تحول آفرینی ایجاد کنیم .

کفایتی افزود: در بعضی حوزه ها از جمله تعمیر و نگهداری همکاری خوبی را می توان با مجموعه استصنا داشت.ضمن اینکه چندی پیش رویداد خوردگی را برگزار کردیم و موضوعاتی که می تواند برای دانش بنیان صنعت نفت می تواند میانبر و کلیدی باشد .

در معرفی مجموعه استصنا آمادگی داریم به طوریکه این انجمن در پارک دفتری داشته باشد و پارک نیز متقابلا دفتری را در انجمن استصنا داشته باشد تا شرکت ها را به صنعت و صادرات متصل کنیم .

وی بابیان اینکه ارتباط پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز با انجمن استصنا بسیار نزدیک است بیان کرد: هرگونه همکاری را می توانم با هم داشته باشیم.

کفایتی از کیفیت و کمیت بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی تمجید کرد و افزود در این رویداد و چهار روز حجم قراردادها وبینارها و تفاهنامه هایی که داشتیم بسیار بالا بود، این ها رویکردها جدیدی است که باید دنبال شود و پیش بینی می کنیم سال آینده وضعیت از این بهتر باشد.

مدیرعامل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز تصریح کرد: پارک مرجعیت پیدا کرده است و توانسته ارتباط خوبی با نخبگان این صنعت داشته باشد که انجمن استصنا نیز یکی از این موارد است،علاقه داریم تعامل ببشتر باشد.

وی در پایان گفت: استصنا می تواند نقش آفرینی بیشتری داشته باشد، پارک آمادگی دارد نوآوری باز را با استصنا و اعضای آن داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت ایران:تفاهنامه فیمابین پارک و استصنا از برترین تفاهم نامه ها می باشد

در ادامه مهندس احسان ثقفی گفت: تفاهنامه فیمابین استصنا با پارک فناوری صنعت نفت و گاز خار ج از حرکت نمادین،یک تفاهنامه عملیاتی بوده و به طور قاطع از برترین تفاهم نامه هایی است که تاکنون منعقد گردیده است، این همدلی و انسی که ایجاد شده به نحوی بوده استصنا درون پارک و پارک نیز خود را درون استصنا می داند،این یکسال بیشتر در حال برنامه ریزی بوده ایم البته در حوزه خارج از کشور کارهای عملیاتی نیز صورت گرفته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت ایران گفت: ضمن تقدیر از همکاری های فی مابین بیان کرد پیش بینی می کنیم در سالجاری با توجه به محوریت برنامه ریزی استصنا که بحث صادرات است وشعار سال که رشد تولید می باشد،به طور جد شاهد اتفاقات دلخواه باشیم که هم تولید رشد کند و هم شاهد توسعه بازار اعضا در بخش صادرات و داخل باشیم