به گزارش خبرنگار استصنا،مهندس علی کشانی فراهانی گفت: شرکت صنایع فرآور آذین فلز یک دانش بنیان است که در زمینه شیرهای اطمینان است که در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع غذایی است.

این عضو استصنا چالش صنعت را محدودیت تامین متریال های سوپرآلیاژ عنوان کرد.

کشانی نقش تشکل ها را گفت: استصنا یک انجمن مردم نهاد است که تمام تلاش خود را می کند چالش های همکاران را حل و فصل کند.

در جلسات مشترک بخش خصوصی و دولت، نتیجه بستگی به نحوه رفتار مجری دارد و به نظرم بخش خصوصی می تواند مشاوره های خوبی را در اختیار حاکمیت قرار دهد و در نتیجه بازخورد خوبی تولید و اقتصاد داشته اشد.

وی درپایان با اظهار امیدواری غلبه بر مشکلات سیاسی و اجتماعی آینده خوبی را برای تولید و مردم ایران آرزو کرد.