به گزارش خبرنگار استصنا، مهندس احسان ثابت گفت: شرکت دانش بنیان بهران مبدل در زمینه طراحی و ساخت مبدل های لوله پوسته ای و آلیاژهای خاص، فعالیت دارد، نزدیک به ۲۲ سال عضو انجمن استصنا هستیم و عمده فعالیت مان در حوزه پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت می باشد.

عضو استصنا افزود: در گیری با ادارات دولتی از جمله تامین اجتماعی و دارایی از چالش های تولیدکنندگان است به همچنین تامین مواد اولیه از دیگر معضلات صنعت نفت است.

ثابت پایان کرد: خوشبختانه شرکتهایی تولیدکننده بخشی از مواد اولیه ما در کشور هستند اما برخی از متیال تنها از خارج باید وارد شود.

مدیرعامل شرکت بهران مبدل در خصوص انتظار از مسئولین گفت: انتظار این است که وقتی سال به نام تولید و یا دانش بنیان نامگذاری می شود برخی از ارگانها پایشان را از گلوی تولیدکننده بردارند و اجازه دهند تولیدکننده ، به فعالیت خود بپردازد.