مهندس مادیرس یعقوبیان خواستار جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرقانونی شد ، وی حضور شرکتهای زیرزمینی که با فرار مالیاتی محصولات خود را به بازار عرضه می کنند را باعث تهدید و حتی تعطیلی کارخانجات رسمی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت بستیران از اعضای انجمن استصنا افزود: شرکت های قانونی هزینه تمام شده بالاتری نسبت به شرکتهای زیرزمینی به علت مالیات،دفاتر رسمی و نمایندگی ها و بیمه تامین اجتماعی و مواد اولیه با کیفیت دارند.