به گزارش خبرنگار استصنا، مهندس جعفر نیرومند گفت: فیلتر سازی نقش جهان از سال ۱۳۶۷ شمسی ، پس از سه سال تلاش مستمر در زمینه محاسبات ، طراحی و ساخت دستگاه ها به صورت فعال وارد عرصه سازندگی شد و همچنین این شرکت توانست به این مهم دست یابد که عضو فعال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران باشد و به فعالیت خود در زمینه فیلتر ادامه دهد.

این عضو انجمن استصنا گفت: واردات فیلترهای نامرغوب به کشور و عدم نظارت برآن از چالش های صنعت است، فیلتر یک حالت استراتژیک دارد و اگر از کیفیت خوبی برخوردار نباشد ، باعث ایجاد هزینه های گزاف و ضرر به صنعت کشور خواهد شد.

وی از وزارت نفت درخواست کرد به ساخت داخل توجه بیشتری کند.، حمایت از تولید داخل به شعار منتهی نشود و واقعا به تولیدکننده داخلی کمک شود، اگر تولیدکننده داخلی نباشد،چرخ صنعت نمی گذرد.