مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون (سه شنبه-مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸)در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، گفتنی است این مراسم با رسیدن به حد نصاب و پخش کلام الله مجید و همچنین خیر مقدم رییس هیات مدیره به اعضا رسمیت یافت.