قابل توجه کلیه اعضای محترم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

به گزارش روابط عمومی استصنا، مجمع عمومی عادی سالیانه این تشکل در تاریخ 1402/09/28 برگزار می شود.

از جمله برنامه های این مجمع عمومی می توان به بررسی و انتخاب کاندیدای هیات داوری و بازرسی اشاره کرد و همچنین لازم به ذکر است که پیش ثبت نام نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی تهران 1403 در این مجمع انجام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فرم های پیوست مراجعه فرمایید.

اطلاعیه شماره1

اطلاعیه شماره 2

Form.kandidatori.docx

ماده 41 اساسنامه.

form.A.docx

اطلاعیه شماره 3

et.4