فصلنامه سال دوم-شماره 6-تابستان 1402- انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران منتشر شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با دریافت نسخه چاپی با دبیرخانه این تشکل ارتباط برقرار نمایید.

شایان ذکر است، فایل الکترونیکی این شماره به زودی در آرشیو قرار خواهد گرفت.