نشریه سال سوم

شماره 5

زمستان 1401- بهار 1402

با هدف به تصویر کشیدن توان ساخت داخل اعضا استصنا و تولید کنندگان داخلی همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران منتشر شد.

جهت مشاهده فایل نشریه از طریق ذیل اقدام فرمایید.