قابل توجه کلیه شرکت های عضوفراخوان 0032جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

فراخوان 0032