قابل توجه کلیه شرکت های عضو
فراخوان 0032
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0032