قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت دریافت فایل pdf نشریه چاپی پاییز 1400 استصنا فایل ذیل را دانلود بفرمایید.

 

estesna No 2 1400.10.22-final