قابل توجه کلیه شرکت های عضو
📌اطلاعیه 0035
✅جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “پنل تخصصی توسعه دانش بنیان با رویکرد توسعه بخش تجهیزات صنعت نفت و بازارهای داخلی و خارجی”در هشتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0035