قابل توجه اعضای محترم
فراخوان 0023 منتشر شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0023.docx