قابل توجه کلیه شرکت های عضو
فراخوان 0021
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”بازدید از کارخانجات شرکت های عضو در استان آذربایجان شرقی” فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.