✅قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “نشریه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران”ملاحظه بفرمایید.

فراخوان نشریه استصنا