دبیرخانه دائمی بزرگترین رویداد ساخت داخل صنعت نفت متولد شد

💎 با دستور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای توسعه ساخت داخل و ایرانی‌سازی صنعت پتروشیمی، دبیرخانه دائمی نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگترین رویداد ایرانی‌سازی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران صادر شد.

💎 برای نخستین‌بار با برگزاری این رویداد، زیست بوم کاملی برای توسعه ساخت داخل در صنعت نفت با حضور مدیران بانک‌ها، شرکت‌های کارفرمائی پتروشیمی و پالایشی، سازندگان تجهیزات صنعت نفت و دانش‌بنیان‌ها شکل گرفته که با دستور اخیر «علی‌ عسگری» حالا این رویداد از یک نمایشگاه به یک فرآیند ایران‌ساز صنعت پتروشیمی تبدیل خواهد شد.