مهندس مجتبی صدیق،با مثبت ارزیابی کردن بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی گفت: به لحاظ شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم این نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توان تولیدکنندگان ما در طی سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و قابلیت های خود را علاوه بر پشتیبانی از نیازهای داخلی، وارد مقوله صادرات نیز شده اند ،امیدواریم که تولیدکنندگان در این رویداد فضاهای صادراتی خوبی را برای خود رقم بزنند.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در خصوص چالش های این صنعت بیان کرد: قوانین مختلف و خلق الساعه در حوزه های بانکی،پولی و گمرکی است که روند تولید را دچار مشکل کرده است.

وی تصریح کرد: از نظر انجمن استصنا که بزرگترین انجمن پیمانکاری است ، اهمیت بسیاری دارد به دلیل اینکه به دفعات در جلسات مختلف اعتراضات شرکت ها را مبنی بر تغییرات قوانین در حوزه مالی و انتقال پول را منعکس کردیم. چرا که شرکتها نیازمند تامین مواد اولیه هستند و نمی توانند بدون ارتباط با خارج از کشور مسیرهای خود را ادامه دهند.

عضو هیئت مدیره استصنا خاطرنشان کرد: قوانینی که در حوزه مالی و بانکی منتشر می شود تاثیر زیادی در زمانبندی تولید و هزینه های تولید دارد.

وی افزود: امیدواریم حوزه قانونگذاری روی این موضوع بازنگری کند و نظر انجمن را با این حجم از اعضا جویا شود.

صدیق تصریح کرد: از اتاق بازرگانی انتظار داریم، جلسات بیشتری را با انجمن ها برگزار کند و نظرات کارشناسی را اخذ کنند و در کنار کمیسیون های تخصصی خودشان می توانیم ساز و کار های مناسبی را برای دفع اثرات منفی بر تولید تهیه کنیم.