لزوم تداوم افزایش ظرفیت تولید

محمد خطیبی – نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید نفت همواره باید افزایش یابد گفت: کشورهایی که قدمت تولید دارند، تا حدودی با افت تولید نیز مواجه هستند، یعنی مخازنی که وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند، سالانه با افت مواجه می شوند.

وی افزود: برای جبران این افت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی، برنامه های افزایش ظرفیت بدون وقفه باید ادامه داشته باشد، مادام نیز همین شرایط وجود داشته، به طوری که افزایش ظرفیت همیشه برای جبران افت تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید مدنظر بوده، به همین دلیل اکتشافات و توسعه مخازن جدید وجود داشته است.

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به لزوم تداوم افزایش ظرفیت تولید، گفت: این موضوع تعطیلی بردار نیست، برای افزایش تولید باید مخازن کنونی را ارتقاء دهیم و سعی کنیم ظرفیت مخازن کنونی توسعه یابد که با عملیات مهندسی این امکان وجود دارد؛ مرحله بعد اکتشاف و تولید از مخازن جدیدی است که کشف شده اما توسعه در آن‌ها اتفاق نیفتاده است، بنابراین باید توسعه روی آن‌ها صورت بگیرد.

خطیبی با بیان اینکه با توسعه می‌توان میزان تولید میادین قبلی را ارتقاء داد، گفت: از طریق کارکردن روی مخازن کنونی و بهره وری آن‌ها و تولید از مخازن جدیدی که کشف شده اما توسعه پیدا نکرده است، می‌توانیم تولید بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به عواملی که ممکن است در تولید اثر گذار باشد، تصریح کرد: از آن طرف باید به مساله تحریم نیز توجه داشت، این موضوع می تواند شرایطی را فراهم کند که تولید آنطور که باید انجام نشود و بحث افت تولید سالیانه نیز روی تولید اثر می گذارد، بحث توسعه و افزایش بهره وری میادین همیشه مدنظر بوده است.