🔴صد و نود و ششمین نشست کمیسیون راهبردی عصر روز گذشته(مورخ 1400-10-14) در دبیرخانه استصنا برگزار شد، در این جلسه پس از انجام انتخابات داخلی، آقایان محمدجواد بهارفر به عنوان رییس کمیسیون، صدیق نایب رییس و خانم جعفری به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند و در ادامه اعضا پیرامون برنامه های کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.