جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شعبه خراسان

تأسیس شعبه استان خراسان بزرگ ، چگونه و چرا ؟

در ارتباط با تکلیف مجمع عمومی سال گذشته و بازگشت به فراخوان شماره 568/1402 مورخ 24/08/1402، برنامه ریزی اولین نشست هم اندیشی و تأسیس شعبه خراسان بزرگ، با حضور بیش از 25 شرکت عضو در عصر روز یکشنبه پنجم آذرماه 1402 در سالن جلسات انجمن مدیران خراسان انجام پذیرفت .
ابتدا ، اعضای حاضر به معرفی طرفیت ها و توانمندیهای بنگاهای خود و سپس موانع و مشکلات تولید و تجارت پرداختند.
بموازات راهکارهای کاهش و یا حل آن در سطح استان و ملی ارائه گردید که همراه با انتظارات انجمنی بشرح ذیل طبقه بندی می‎گردد:
1) هم افزایی توانمندی ها و ظرفیت های استان و تقویت زنجیره تأمین و ارزش محصولات در سطح استان با هدف کاهش هزینه های تولید و لجستیک
2) ساماندهی اختصاص ارز نیمایی در بانک مرکزی، بگونه‎ای که ریسک‎های مالی و زمانی قراردهای موجود را کاهش دهد.
3) همکاری انجمن تهران (مرکز) با اعضاء برای افزایش پیش پرداخت به بیش از 25%
4) همکاری انجمن مرکز با اعضاء برای کاهش هزینه تأمین تضامین بانکی و تسریع در آزاد سازی آنها پیش و پس از قراردادها
5) صیانت از محصولات ساخت داخل در قبال هند و چین
6) ارتباط مجازی اعضاء با کمیسیونها و کمیته ها و ستادهای انجمن مرکزی با هدف هم افزایی بیشتر و تبادل اطلاعات
7) برنامه ریزی مناسب تر جهت حضور موثرتر اعضای استان در نمایشگاههای ملی و بین المللی، با ایجاد پاویون‎های استانی
8) همکاری شرکت P با اعضای استانی جهت صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و کمک تولیدی
9) اختصاص یک میز کار استان خراسان در انجمن مرکزی جهت ساماندهی و توسعه ارتباطات و تعاملات
10) بازدید هیأت مدیره و نمایندگی از مرکز از اعضای استانی بصورت فصلی/ دوره‎ای
11) برنامه ریزی بازدیدهای مقامات استان از واحدهای مستقر در شهرک های استان خراسان
12) برنامه ریزی حضور مشارکتی، پاویونی و یا حتی در قالب بازدیدهای موردی از نمایشگاههای اهواز ، عسلویه و یا … جهت جذب بازار Opex
در ادامه، نمایندگان شرکتهای عضو، اعلام آمادگی خود را با تأسیس شعبه استان خراسان یزرگ با اعضای ذیل صورتجلسه تأسیس با تعداد 19 رأی تأیید نمودند.
اعضای حاضر تأکید داشتند، که مطابق آیین نامه امور شعب استانی این مصوبه در هیأت مدیره محترم تأیید گردیده و امور ثبتی تسریع گردد تا موارد فوق هر چه زودتر مورد عنایت در تهران و مشهد قرار گیرد.

حسن کاظمی
نماینده هیأت مدیره در شعبه خراسان بزرگ