📌ششمین جلسه هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون(سه شنبه1401/04/07) در دبیرخانه این تشکل در حال برگزاری می باشد