سی و هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران بطور فوق العاده صبح امروز دوشنبه (مورخ 1402/03/08)در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.در این نشست اعضا پیرامون موارد مربوط به شرکت تامین تجهیزات استصنا(P) به بحث و تبادل نظر پرداختند.