سی و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز دوشنبه مورخ(1402/04/05)در دبیرخانه این تشکل با حضور هیأت رئیسه داوری استصنا در حال برگزاری می باشد. در این نشست اعضا پیرامون اصلاح آیین نامه کمیته های تخصصی و توسعه بازار اعضای استصنا به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.