سی و سومین نشست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه(1401/12/22) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست برنامه های عملیاتی سال 1402 بررسی و تصویب شد.