سی امین جلسه هیأت مدیره دوره نهم، صبح امروز دوشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این نشست پیرامون انتخابات اخیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته بحث شد که با کسب کرسی هیأت مدیره این فدراسیون، اهداف استصنا دنبال خواهد شد، گفتنی است افزایش ارتباط موثر با تشکل ها و اتاق های بازرگانی از برنامه های عملیاتی هیأت مدیره این دوره بوده است. در ادامه پیرامون تفاهم نامه مشترک استصنا و کارگروه ایران و روس بحث و تبادل اطلاعات شد که در راستای توسعه بازاراعضاء و فعالیت های صادراتی منعقد شده است. در ادامه این نشست، اعضاء ضمن مرور تکالیف مجمع، نسبت به تعیین برنامه های عملیاتی سال آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.در پایان مطابق آیین نامه داخلی، اعضای هیأت رئیسه ( رئیس، نایب رئیس و خزانه دار )، مجددا رای اعتماد از هیأت مدیره کسب نمودند.