✅سیزدهمین جلسه هیات مدیره استصنا صبح امروز مورخ 1401/03/02 در دبیرخانه استصنا برگزار شد . در این نشست اعضا پیرامون برنامه های سال 1401 کارگروهای مشترک با حوزه کارفرمایی و پیگیری دستاوردهای حاصله از نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.