📍مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز در حاشیه سومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، از آزمایشگاه تحقیقاتی آزمون‌های قطعات پلیمری بازدید کرد و گفت:

🔸کشور ما هیچ نیازی به خارج ندارد و می‌توانیم بسیاری از نیازمندی‌های خودم را در داخل تأمین کنیم.

🔸شرکت گاز یکی از سازمان‌های اجرایی است که در زمینه ایجاد ارزش افزوده و استفاده از فناوری‌های نو اقدام‌های خوبی انجام داده است و این مهم با همکاری شرکت‌های دانش‌بیان ادامه خواهد داشت.