به گزارش روابط عمومی استصنا

احسان ثقفی، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران طی سخنرانی خود در  اولین روز همایش توسعه روابط با شرکت های دانش بنیان فناور از نقش موثر شرکتهای دانش بنیان انجمن و همچنین سهم ۴۰درصدی اعضای دانش بنیان این تشکل از بین کل شرکت های دانش بنیان شاغل در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی خبر داد و عنوان کرد که قابلیت افزایش این ظرفیت در صورت تقاضا از طرف حوزه کارفرمایی موجود است.