علی شهرابی گفت: اتخاذ راهکاری برای سهولت واردات تجهيزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

علی شهرابی گفت: اتخاذ راهکاری برای سهولت واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار استصنا، رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا تراب پارس در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به خبرنگار ما گفت: فعالیت این شرکت در حوزه تولید المان‌های نشت‌بندی و گسکت، ساخت تجهیزات و طراحی آنها می‌باشد.

شهرابی عنوان کرد: بروکراسی اداری، موانع موجود در واردات مواد اولیه و مشکلات مربوط به ترخیص کالا با وجود تحریم‌های موجود از چالش‌های موجود در این صنعت است.

وی در ادامه بیان کرد: اگر زیرساخت‌ها اصلاح شود، هم بر روی سیستم‌‌های اداری و حتی روابط بین الملل تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت.

شهرابی در خصوص درخواست تولیدکنندگان گفت: باید راهکاری اتخاذ شود تا تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید به سهولت وارد شده و در دسترس تولیدکنندگان قرار بگیرد و همچنین سیستم اداری شفاف گردد، که اصلاح هر دوی این موارد به تولید و اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا تراب پارس در پایان عنوان کرد: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته با افت مواجه بود.