محمدپور معتقد است،سازندگان ایرانی به درجه ای از تکنولوژی توانمندی رسیده اند که ایران می تواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار استصنا، مهندس مجید محمد پور گفت: هیئت داوری از ارکان انجمن است که اگر مشکلی بین اعضا با کارفرمایان و یا هریک از اعضا با یکدیگر اتفاق بیافتد این مسئله به هیئت داوری ارجاع می شود و این هیئت با توجه با مستندات و تحقیق و بررسی هایی که انجام می دهد سعی می کند طور قضائت کند که هیچکدام از دو طرف متضرر نشود.

رئیس هیئت داور استصنا افزود: اصالت هیئت داوری این است که به سمتی حرکت کند که به تسهیل روابط و رفع مشکلات بین اعضای انجمن با کارفرمایان منتج شود.

این عضو انجمن استصنا ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت بیست و هفتمین نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی با بیان اینکه زمانی نمایشگاه مذکور شروع به کار کرد تعداد اعضای انجمن کمتر از انگشتان دو دست بود، گفت: خوشبختانه اکنون بالای هزار عضو در آن به فعالیت می پردازند و هشتاد درصد از تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی توسط همین شرکتهای عضو ساخته می شود.

محمدپور خاطر نشان کرد: امیدواریم بحث رشد تولید امیدواریم به کارگیری و مشاوره با بخش خصوصی از جمله انجمن استصنا بیش از قبل باشد. اما واقعیت این است که در عرصه ساخت تجهیزات به جایی رسیده ایم که عرضه محصولات نسبت به تقاضا بیشتر است و متاسفانه بسیاری از اعضا با کمتر از پنجاه درصد از ظرفیت خود کار می کنند و این باعث نگرانی است و بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به کشورهای همجوار مهاجرت می کنندو آنجا کسب و کار خود را راه اندازی می کنند، این مسئله برای کشور خطرناک است امیدواریم با سرمایه گذاری و راه اندازی طرح ها ، پتروشیمی ها و پالایشگاههای جدید،پترو پالایش های جدید، درخواست از عضو شرکت های انجمن افزایش یابد.

این فعال اقتصادی در پایان گفت: سازندگان ایرانی به درجه ای از تکنولوژی توانمندی رسیده اند که ایران می تواند به هاب منطقه در این زمینه تبدیل شود، اما متاسفانه برای صادرات بسترهای آن فراهم نیست حتی با کشورهایی با عراق ، ترکمنستان و آذربایجان و ونزوئلا داشتیم که منتج به نتیجه نشد.