دیدار اعضای هیات مدیره انجمن های استصنا و ستصا با وزیر صمت
در نشست سه ساعته نمایندگان تشکلهای مطرح صنعتی که در روز شنبه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ با میزبانی دکتر علی آبادی وزیر محترم صمت و تنی چند از معاونین ایشان برگزار شد ، ضمن بیان و واشکافی دغدغه های صنعتگران همراه با طرح و ارائه راهکارهایی اجرایی برای رشد تولید و مهار تورم ، مقدمات بهره گیری از ظرفیتهای متمایز تشکلهای صنفی تخصصی در مسیر توسعه اقتصادی مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

از ویژگیهای شاخص این جلسه گفتگوی شفاف ، طرح مشکلات همراه با بیان پیشنهادات قابل اجرا ، همدلی و درک متقابل در فضایی صمیمانه و فارغ از تشریفات مرسوم بین وزیر محترم صمت و نمایندگان تشکلها بود.
علی آبادی که با پیشینه اجرایی قوی ، کارنامه درخشان فعالیت در ابر بنگاه اقتصادی همراه با استراتژی ها و برنامه های مبتنی بر محتوای غنی علمی و تخصصی بر مسند این وزارتخانه راهبردی تکیه زده ، فرآیند تشخیص و درک و فهم مشکلات در حوزه های صنعتی و فعالیت اقتصادی و همچنین دستیابی به راهکارهای عملیاتی و گزینش تصمیمات مهم و موثر برای برون رفت از تنگناهای موجود را ساده تر و قابل باور تر نموده است، ایشان در مدت برگزاری جلسه با سعه صدر و در کمال دقت و تواضع ضمن استماع دیدگاههای متنوع و بعضا مخالف بر بهره گیری از خرد جمعی و توانایی های ملی برای رفع مشکلات تاکید نمودند ، تا بار دیگر شعار ما می توانیم را بعمل تبدیل کنیم.

اکنون که فرصتی ایجاد شد تا با شایسته سالاری مدیری دغدغه مند و از جنس علم و عمل و معتقد به گفتگو و کار گروهی سکان صنعت کشور را بدست گیرد، باید ضمن تبریک به رئیس محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی برای چنین انتخاب شایسته ای با عزمی ملی مسیر رونق تولید را فراهم آوریم.
بی تردید دستاوردهای ارزشمند حاصل از این هم افزایی و موفقیت های پیش رو الگوی مناسبی برای انتخاب و بکارگیری مدیران کارآمد و مردم باور در سایر عرصه های حکمرانی را فراهم خواهد نمود.

استصنا مصصم است تا با مشارکت و همفکری با اعضای فرهیخته خود ضمن شناسایی نقاط ضعف و با ارائه و پیشنهاد برنامه های عملیاتی مناسب، نقشی موثر و بی بدیلی در رسیدن اهداف متعالی ملی ایفا نماید.