دویست و یکمین نشست کمیسیون راهبردی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، امروز سه شنبه(مورخ 1402/03/30) در بیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست پس از معارفه اعضا جدید، راهبردهای پیش رو کمیسیون مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.