✅ هم اکنون(دوشنبه مورخ 1401/05/31) دومین جلسه کارگروه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و پارک علم و فناوری نفت و گاز، با حضور ریاست هیات مدیره استصنا و رئیس پارک علم و فناوری در دبیرخانه این تشکل در حال برگزاری می باشد.