در دومین روز از بازدید رئیس هیات مدیره انجمن و همراهان از
شر کتهای عضو استصنا دراستان اصفهان (روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸) از کارخانجات شرکتهای
فولاد اخگر اصفهان،رنگین ذوب سپاهان،گاز سوزان ،پترو تجهیز سپاهان و دوران سپنج نادین( دوستا)بازدید بعمل آمد و در جلساتی با مدیران شرکتهای مذکور در خصوص مسائل و مشکلات اعضا گفتگو و هم‌اندیشی شد و اعضا از خبر ایجاد شعبه انجمن در استان اصفهان ابراز خرسندی کردند.

شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد(ساتها)

شرکت رنگین ذوب سپاهان

شرکت فولاد اخگر اصفهان

شرکت گازسوزان

شرکت پترو تجهیز سپاهان

شرکت دوران سپنج نادین(دوسنا)