در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی تفاهنامه ای به منظور تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز فی مابین انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران و پتروشیمی امیرکبیر منعقد است

به گزارش خبرنگار استصنا، در حاشیه تفاهم همکاری فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران”استصنا” با پتروشیمی امیرکبیر، مهندس احسان ثقفی با اظهار خرسندی از انعقاد تفاهم نامه گفت : از این نوع کارهای نمادین کم نبوده ولی مهم این است که از این اتفاق بتوان بهره برداری مناسب شود همانطور که همه مستحضرند یکی از محوری ترین دستور کارها در سال گذشته و امسال رشد تولید می باشد، همانگونه که اعضای تشکل استصنا که بالغ بر ۹۳۰ شرکت هستند،موفق شدند ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی را طراحی و مهندسی و بسازند که نزدیک ۷۵درصد از آنها در سرویس گذاشته شده و راه اندازی شده است.

رئیس هیئت مدیره استصنا با بیان اینکه دست در دست هم خواهیم داد و اتفاقات مهم را برای کشورمان رقم خواهیم زد افزود: امیدواریم این تفاهم نامه نقطه عطفی باشد جهت عملیاتی کردن آن باشد، هرچند که فعالیت های نمادین و نمایشگاهی لازم است اما زمانی کامل خواهد شد که بهره برداری های لازم انجام شود، به اعتقاد بنده امضای تفاهنامه با جدیت بیشتری صورت می گیرد و با هر شرکتی و مجموعه ای تفاهم نامه صورت گرفت، طرف مقابل جدیت بیشتری داشته است.
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر: انجمن استصنا می تواند در حوزه تامین کالا به ما کمک کند

در ادامه دکتر مهدی صادقی” مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر” با اشاره به ظرفیت و توانمندی استصنا و اعضای آن گفت: با توجه به نیازی که در پتروشمی امیرکبیر این تفاهنامه با جدیت خاصی پی گیری می کنیم که زودتر این تفاهنمامه عملیاتی شود و آثار آن را بتوانیم دید .

وی افزود: یکی از بحران هایی که پتروشیمی امیرکبیر با آن روبرو است، در حوزه تامین کالا است، به علت معطل ماندن کالاهای حساسمان به دلیل تحریم و بخشی دیگر به دلیل خود تحریمی می باشد. ما با کمک مجموعه انجمن استصنا می توانیم مدیریت کنیم.

براساس این گزارش در پایان مقرر شد، دبیرخانه مشترکی برای پی گیری و عملیاتی شدن این تفاهنامه فعال شود.