مهندس عباس فتحی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران”استصنا”،بزرگترین و موثرترین انجمن تخصصی و کارفرمایی در صنعت نفت است که حدود ۹۳۰ شرکت عضو این انجمن هستند و برای سال های متوالی گرید A اتاق بازرگانی را اخذ کرده است.

دبیر استصنا افزود: اعضای این انجمن قادرند بالای ۸۰درصد از نیازهای تجهیزات مصرفی داخل کشور را تامین کنند.

فتحی ضمن رضایت از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه نفت،گاز، پتروشیمی از تفاهمنامه های فی مابین بین انجمن با هلدینگ های بزرگ در هنگام برگزاری این نمایشگاه خبر داد.

وی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در قانونگذاری و تصمیم گیری ، لازم است حاکمیت به این نقطه برسد که نظر تشکل ها و فعال اقتصادی را بخواهد و قسمت مهمتر آن اجرایی شدن تصمیمات درست است.

این فعال تشکلی خاطر نشان کرد: انجمن سازندگان تجهیزلات صنعت نفت کشور همواره توسط وزارت های نفت و صمت در جلسات دعوت می شود و پیشنهاد های این انجمن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر استصنا بیان کرد: وقتی سهم تولیدکننده در اقتصاد پرداخت نشود به طور مثال هزینه های گمرک،ترخیص کالا غیرقابل قبول باشد و یا هزینه های غیر مستقیم صرف زمان شود ، روش های قاچاق به وجود می آید در تولید هم همینطور است وقتی که خواسته های منطقی متناسب با توانمندی های تولید و اقتصاد نباشد و به تولیدکننده فشار وارد شود، قوانین را دور می زند. این مسئله باید ریشه ای حل شود و اگر بخواهیم این ها را پایش کنیم ، راههای فرار زیاد است و از امور مهم باز خواهیم ماند. باید در الگوی اقتصادی طوری رفتار کرد که تولید ارزش داشته باشد که در آن دلال و بنگاههای زیرزمینی جایی نداشته باشد.

اضمن اینکه بزرگترین کارفرمای صنعت نفت،دولت است و اگر دولت اصول و شاخصی برای انتخاب کالا داشته باشد و از کلاهای با کیفیت استفاده کند این مسئله تا حدودی اصلاح می شود.