هم اکنون (یکشنبه مورخ 1401/08/02)حضور نماینده مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیرامون وضعیت کارخانجات و تولید در حال برگزاری می باشد.