✅در سومین روز از نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی تهران، سرپرست وزارت صمت با همراهی ریاست هیات مدیره انجمن از غرفه استصنا و اعضا بازدید کردند.